NEW!

Yoichino no Shidarezakura

Yoichino no Shidarezakura

与一野のしだれ桜

Hiroshima

Information

Address:
1619 Jiryo, Akiota-cho Yamagata-gun, Hiroshima

Map

Directions:
12 minutes by car from Chugoku Expressway Togouchi IC

Best Season:
Spring

Reference:
TEL 0826-28-1800

Web Site

Related post

  1. Kitagawa Village “Monet’s Garden”…

  2. Suzuka-no-Mori Teien

  3. Tadamoto Park

  4. Mt. Yoshino

  5. Wanizuka Cherry Tree

  6. Daigo Zakura(Cherry)

  7. Houkiji(Hokkiji)Temple

  8. MIHO MUSEUM

  9. Awaji Hanasajiki(Awaji Flower Gallery)

PAGE TOP