NEW!

Yoichino no Shidarezakura

Yoichino no Shidarezakura

与一野のしだれ桜

Hiroshima

Information

Address:
1619 Jiryo, Akiota-cho Yamagata-gun, Hiroshima

Map

Directions:
12 minutes by car from Chugoku Expressway Togouchi IC

Best Season:
Spring

Reference:
TEL 0826-28-1800

Web Site

Related post

  1. Higashimokoto Shibazakura Park

  2. Kajuji Temple

  3. Fujiwara Ancient Palace Ruin

  4. Baba no Yamazakura/Wild cherry tree of Baba

  5. Hyotan Zakura

  6. Mt. Yoshino

  7. Hydrangea of Mt. Shiude

  8. Mt. Hijidake

  9. Satoyama Garden

PAGE TOP